Tilleggserstatning fra staten etter yrkesskade pådratt i militæret

Mannen hadde fått en minimal erstatning fra staten etter en skade han pådro seg i militærtjenesten. Han ble senere uføretrygdet og krevde ytterligere erstatning, men staten avslo kravet. Ved hjelp fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak mot staten. Dette medførte at staten likevel utbetalte erstatning med et sekssifret beløp.

Spesialist på personskader og saker mot NAV