Aktuelle saker

Pasientskade – delvis seier etter klage og full seier etter søksmål for tingretten

Mannen i 30-årene fra Troms var påført pasientskade etter en operasjon i hoften og ble 100 % uføretrygdet. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ville ikke betale erstatning for fremtidig inntektstap og viste til at mannen uansett ville blitt ufør om pasientskaden ikke hadde skjedd. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble vedtaket påklaget. Pasientskadenemnda ga delvis medhold og betalte erstatning for halve uførheten. Advokat Bendiksen hjalp så mannen å ta ut søksmål for tingretten med krav om erstatning for hele uførheten. Det ble innhentet erklæring fra rettsoppnevnt sakkyndig som støttet mannens sak. Pasientskadenemnda valgte da å gi ham medhold, saken ble forlikt rett før hovedforhandling og han fikk dekket sitt fulle inntektstap, rettsgebyrer og advokatbistand.

Pasientskade – vaksineskade Astra Zeneca – medhold etter klage

Kvinnen fra Troms ble meget syk og uføretrygdet etter å ha fått corona-vaksinen Astra Zeneca i mars 2021. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avslo å godkjenne skaden som pasientskade/vaksineskade. Advokat Anneli Bendiksen bisto med klage på vedtaket. Kvinnen fikk medhold i Pasientskadenemnda slik at skaden ble godkjent som pasientskade og hun hadde dermed krav på erstatning for sitt tap som følge av skaden og uførheten.

Industriarbeider med yrkessykdom i luftvei – fullt medhold i Trygderetten etter årelang kamp mot NAV

En mann fra Nordland måtte slutte i sitt arbeid på grunn av en yrkessykdom i luftveiene. Først godkjente NAV sykdommen som yrkessykdom. Senere ombestemte NAV seg og ville ikke godkjenne sykdommen likevel. Mannen fikk da bistand fra advokat Anneli Bendiksen for å få beholde godkjenningen som yrkessykdom og for å få tilkjent menerstatning. Saken gikk flere runder i NAV-systemet og etter 6 års saksbehandling fikk han endelig medhold i Trygderetten slik at sykdommen ble fullt godkjent som yrkessykdom og han fikk menerstatning. Trygderetten ga også full dekning for mannens utgift til advokatbistand.

Pasientskade – erstatning økt fra kr 4 mill til kr 7,3 mill etter søksmål for tingretten

Mannen var påført pasientskade i form av forsinket diagnostisering av hjerneslag og var blitt 100 % uføretrygdet. Pasientskadeordningen hadde utbetalt erstatning med kr 4 mill. Mannen mente erstatningsutbetalingen var for lav og fikk hjelp av advokat Anneli Bendiksen til å ta ut søksmål for tingretten. Det ble innhentet ny sakkyndig erklæring. Få dager før hovedforhandling valgte staten å utbetale ytterligere kr 3,3 mill og saken ble forlikt.

Fisker med yrkesskade – tilbud økt fra kr 1,8 til kr 3,5 mill

Forsikringsselskapet hadde utbetalt noe erstatning men avslo å dekke fremtidig inntektstap for fiskeren som hadde skadet en fot og måtte ta seg annet arbeid på land. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble tilbudet økt med kr 1,7 mill det ble utbetalt en samlet erstatning på kr 3,5 mill for påført og fremtidig inntektstap.

Lærer med yrkesskade oppnådde erstatning for inntektstap etter tariffavtalen for kommuneansatte

Kommunens forsikringsselskap hadde avslått å utbetale yrkesskadeerstatning etter loven for læreren som hadde pådratt seg en yrkesskade og ble uføretrygdet. Advokat Anneli Bendiksen hjalp læreren med å få godkjenning i NAV for at uførheten skyldtes yrkesskaden. Dette medførte at forsikringsselskapet pliktet å utbetale erstatning for inntektstapet etter tariffavtalen, og erstatning ble utbetalt.

Person som går med krykker. Bilde.

Uføretrygdet mann med seier over NAV i Lagmannsretten

Den uføretrygdede mannen hadde fått beregnet trygden etter en svært lav sats. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak for å oppnå høyere beregning. Lagmannsretten ga mannen medhold slik at uføretrygden ble forhøyet med varig virkning.