Får du erstatningen du har krav på?
Jeg er personskadeadvokat og bistår deg mot forsikring og NAV

Advokat Anneli Bendiksen AS er spesialist innen personskader, jobber innenfor trygderett og generell forvaltningsrett i Tromsø, og tar saker for privatpersoner fra hele Nord-Norge.

Får du erstatningen du har krav på?
Jeg er personskadeadvokat og bistår deg mot forsikring og saker mot NAV

Spesialist på personskader og saker mot NAV

Hva sier folk?

Emil IsaksenSenja, Troms
Les mer
Hun er meget dyktig og gir god personlig oppfølging. For min del ifm med yrkesskade som fisker og i forsvaret. Gode resultater. Anbefales!
Jørn OlsenBodø, Nordland
Les mer
Anneli Bendiksen hjalp mæ med en yrkesskade. Er meget godt fornøyd med hjelpen fra ei seriøs advokat som tok meg på alvor. Vi vant 😀 Anbefales på det sterkeste 😀
Jørn OlsenBodø, Nordland
Les mer
Anneli Bendiksen hjalp mæ med en yrkesskade. Er meget godt fornøyd med hjelpen fra ei seriøs advokat som tok meg på alvor. Vi vant 😀 Anbefales på det sterkeste 😀

5 stjerner på Advokatguiden

5/5

Hvorfor velge Advokat Bendiksen?

Mitt mål er å lette din byrde i en vanskelig situasjon.

Visste du...

  • at forsikringsselskapet plikter å betale for din advokatbistand i de fleste saker om personskade?
  • at NAV plikter å betale for din advokatbistand dersom du oppnår omgjøring av vedtaket?

Få en gratis førstevurdering

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Lokal og tilgjengelig advokathjelp

Siden 1997 har mitt hovedarbeidsområde vært innenfor trygderett og generell forvaltningsrett. Som advokat har jeg i tillegg hovedsakelig arbeidet med erstatnings- og forsikringsrett på vegne av skadelidte etter pasientskader, trafikkulykker, yrkesskader og –sykdommer, vold og fritidsskader.

Jeg har spesialisert meg på personskadesaker og saker mot NAV, i tillegg tar jeg oppdrag som bistandsadvokat. Jeg yter bistand over hele Nord-Norge.

Som kunde hos meg skal du føle deg godt ivaretatt og være sikker på at du mottar god juridisk bistand.

Kontakt meg

ADVOKAT ANNELI BENDIKSEN AS
Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Aktuelle saker

Pasientskade – delvis seier etter klage og full seier etter søksmål for tingretten

Mannen i 30-årene fra Troms var påført pasientskade etter en operasjon i hoften og ble 100 % uføretrygdet. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ville ikke betale erstatning for fremtidig inntektstap og viste til at mannen uansett ville blitt ufør om pasientskaden ikke hadde skjedd. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble vedtaket påklaget. Pasientskadenemnda ga delvis medhold og betalte erstatning for halve uførheten. Advokat Bendiksen hjalp så mannen å ta ut søksmål for tingretten med krav om erstatning for hele uførheten. Det ble innhentet erklæring fra rettsoppnevnt sakkyndig som støttet mannens sak. Pasientskadenemnda valgte da å gi ham medhold, saken ble forlikt rett før hovedforhandling og han fikk dekket sitt fulle inntektstap, rettsgebyrer og

Pasientskade – vaksineskade Astra Zeneca – medhold etter klage

Kvinnen fra Troms ble meget syk og uføretrygdet etter å ha fått corona-vaksinen Astra Zeneca i mars 2021. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avslo å godkjenne skaden som pasientskade/vaksineskade. Advokat Anneli Bendiksen bisto med klage på vedtaket. Kvinnen fikk medhold i Pasientskadenemnda slik at skaden ble godkjent som pasientskade og hun hadde dermed krav på erstatning for sitt tap som følge av skaden og uførheten.

Industriarbeider med yrkessykdom i luftvei – fullt medhold i Trygderetten etter årelang kamp mot NAV

En mann fra Nordland måtte slutte i sitt arbeid på grunn av en yrkessykdom i luftveiene. Først godkjente NAV sykdommen som yrkessykdom. Senere ombestemte NAV seg og ville ikke godkjenne sykdommen likevel. Mannen fikk da bistand fra advokat Anneli Bendiksen for å få beholde godkjenningen som yrkessykdom og for å få tilkjent menerstatning. Saken gikk flere runder i NAV-systemet og etter 6 års saksbehandling fikk han endelig medhold i Trygderetten slik at sykdommen ble fullt godkjent som yrkessykdom og han fikk menerstatning. Trygderetten ga også full dekning for mannens utgift til advokatbistand.

Pasientskade – erstatning økt fra kr 4 mill til kr 7,3 mill etter søksmål for tingretten

Mannen var påført pasientskade i form av forsinket diagnostisering av hjerneslag og var blitt 100 % uføretrygdet. Pasientskadeordningen hadde utbetalt erstatning med kr 4 mill. Mannen mente erstatningsutbetalingen var for lav og fikk hjelp av advokat Anneli Bendiksen til å ta ut søksmål for tingretten. Det ble innhentet ny sakkyndig erklæring. Få dager før hovedforhandling valgte staten å utbetale ytterligere kr 3,3 mill og saken ble forlikt.