Får du det du har krav på?
Jeg er personskadeadvokat og bistår deg gjerne!

Advokat Anneli Bendiksen AS er spesialist innen personskader, jobber innenfor trygderett og generell forvaltningsrett i Tromsø, og tar saker fra hele Nord-Norge.

Hva sier folk?

Emil IsaksenSenja, Troms
Les mer
Hun er meget dyktig og gir god personlig oppfølging. For min del ifm med yrkesskade som fisker og i forsvaret. Gode resultater. Anbefales!
Jørn OlsenBodø, Nordland
Les mer
Anneli Bendiksen hjalp mæ med en yrkesskade. Er meget godt fornøyd med hjelpen fra ei seriøs advokat som tok meg på alvor. Vi vant 😀 Anbefales på det sterkeste 😀
Jørn OlsenBodø, Nordland
Les mer
Anneli Bendiksen hjalp mæ med en yrkesskade. Er meget godt fornøyd med hjelpen fra ei seriøs advokat som tok meg på alvor. Vi vant 😀 Anbefales på det sterkeste 😀

Visste du...

  • at forsikringsselskapet plikter å betale for din advokatbistand i de fleste saker om personskade?
  • at NAV plikter å betale for din advokatbistand dersom du oppnår omgjøring av vedtaket?

Få en gratis førstevurdering

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Lokal og tilgjengelig advokathjelp

Siden 1997 har mitt hovedarbeidsområde vært innenfor trygderett og generell forvaltningsrett. Som advokat har jeg i tillegg hovedsakelig arbeidet med erstatnings- og forsikringsrett på vegne av skadelidte etter pasientskader, trafikkulykker, yrkesskader og –sykdommer, vold og fritidsskader.

Jeg har spesialisert meg på personskadesaker og saker mot NAV. I tillegg tar jeg oppdrag som bistandsadvokat og verge. Jeg yter bistand over hele Nord-Norge.

Som kunde hos meg skal du føle deg godt ivaretatt og være sikker på at du mottar god juridisk bistand.

Kontakt meg

ADVOKAT ANNELI BENDIKSEN AS
Postboks 1037, 9260

Aktuelle saker

LÆRER MED YRKESSKADE OPPNÅDDE ERSTATNING FOR INNTEKTSTAP ETTER TARIFFAVTALEN FOR KOMMUNEANSATTE

Kommunens forsikringsselskap hadde avslått å utbetale yrkesskadeerstatning etter loven for læreren som hadde pådratt seg en yrkesskade og ble uføretrygdet. Advokat Anneli Bendiksen hjalp læreren med å få godkjenning i NAV for at uførheten skyldtes yrkesskaden. Dette medførte at forsikringsselskapet pliktet å utbetale erstatning for inntektstapet etter tariffavtalen, og erstatning ble utbetalt.

TILLEGGSERSTATNING FRA STATEN ETTER YRKESSKADE PÅDRATT I MILITÆRET

Mannen hadde fått en minimal erstatning fra staten etter en skade han pådro seg i militærtjenesten. Han ble senere uføretrygdet og krevde ytterligere erstatning, men staten avslo kravet. Ved hjelp fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak mot staten. Dette medførte at staten likevel utbetalte erstatning med et sekssifret beløp.

UFØRETRYGDET MANN MED SEIER OVER NAV I LAGMANNSRETTEN

Den uføretrygdede mannen hadde fått beregnet trygden etter en svært lav sats. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak for å oppnå høyere beregning. Lagmannsretten ga mannen medhold slik at uføretrygden ble forhøyet med varig virkning.