Får du det du har krav på?
Jeg er personskadeadvokat og bistår deg gjerne!

Advokat Anneli Bendiksen AS er spesialist innen personskader, jobber innenfor trygderett og generell forvaltningsrett i Tromsø, og tar saker fra hele Nord-Norge.

Visste du...

  • at forsikringsselskapet plikter å betale for din advokatbistand i de fleste saker om personskade?
  • at NAV plikter å betale for din advokatbistand dersom du oppnår omgjøring av vedtaket?

Få en gratis førstevurdering

Kontaktskjema

Lokal og tilgjengelig advokathjelp

Siden 1997 har mitt hovedarbeidsområde vært innenfor trygderett og generell forvaltningsrett. Som advokat har jeg i tillegg hovedsakelig arbeidet med erstatnings- og forsikringsrett på vegne av skadelidte etter pasientskader, trafikkulykker, yrkesskader og –sykdommer, vold og fritidsskader.

Jeg har spesialisert meg på personskadesaker og saker mot NAV. I tillegg tar jeg oppdrag som bistandsadvokat og verge. Jeg yter bistand over hele Nord-Norge.

Som kunde hos meg skal du føle deg godt ivaretatt og være sikker på at du mottar god juridisk bistand.

Kontakt meg

ADVOKAT ANNELI BENDIKSEN AS
Postboks 1037, 9260

Aktuelle saker