Pasientskadenemnda erkjente erstatningsansvar etter at to instanser i domstolen var involvert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pasientskadenemnda anket tingrettens avgjørelse som gikk ut på at kvinnen hadde krav på erstatning. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble det oppnevnt en medisinsk spesialist som avga en erklæring som førte til at Pasientskadenemnda trakk anken og innrømte erstatningsansvar for kvinnens smertesyndrom i hånden.