Pasientskade – delvis seier etter klage og full seier etter søksmål for tingretten

Mannen i 30-årene fra Troms var påført pasientskade etter en operasjon i hoften og ble 100 % uføretrygdet. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ville ikke betale erstatning for fremtidig inntektstap og viste til at mannen uansett ville blitt ufør om pasientskaden ikke hadde skjedd. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble vedtaket påklaget. Pasientskadenemnda ga delvis medhold og betalte erstatning for halve uførheten. Advokat Bendiksen hjalp så mannen å ta ut søksmål for tingretten med krav om erstatning for hele uførheten. Det ble innhentet erklæring fra rettsoppnevnt sakkyndig som støttet mannens sak. Pasientskadenemnda valgte da å gi ham medhold, saken ble forlikt rett før hovedforhandling og han fikk dekket sitt fulle inntektstap, rettsgebyrer og advokatbistand.

Spesialist på personskader og saker mot NAV