LÆRER MED YRKESSKADE OPPNÅDDE ERSTATNING FOR INNTEKTSTAP ETTER TARIFFAVTALEN FOR KOMMUNEANSATTE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kommunens forsikringsselskap hadde avslått å utbetale yrkesskadeerstatning etter loven for læreren som hadde pådratt seg en yrkesskade og ble uføretrygdet. Advokat Anneli Bendiksen hjalp læreren med å få godkjenning i NAV for at uførheten skyldtes yrkesskaden. Dette medførte at forsikringsselskapet pliktet å utbetale erstatning for inntektstapet etter tariffavtalen, og erstatning ble utbetalt.