Industriarbeider med yrkessykdom i luftvei – fullt medhold i Trygderetten etter årelang kamp mot NAV

En mann fra Nordland måtte slutte i sitt arbeid på grunn av en yrkessykdom i luftveiene. Først godkjente NAV sykdommen som yrkessykdom. Senere ombestemte NAV seg og ville ikke godkjenne sykdommen likevel. Mannen fikk da bistand fra advokat Anneli Bendiksen for å få beholde godkjenningen som yrkessykdom og for å få tilkjent menerstatning. Saken gikk flere runder i NAV-systemet og etter 6 års saksbehandling fikk han endelig medhold i Trygderetten slik at sykdommen ble fullt godkjent som yrkessykdom og han fikk menerstatning. Trygderetten ga også full dekning for mannens utgift til advokatbistand.

Spesialist på personskader og saker mot NAV