Frisør med yrkesskade – tilbud økt fra kr 200 000 til kr 1,4 mill

Forsikringsselskapet tilbød kr 200 000 i erstatning til frisøren som hadde falt på jobb og skadet ryggen. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble saken løst i forhandling og erstatning ble utbetalt med kr 1,4 mill.

Spesialist på personskader og saker mot NAV