Avslaget på yrkesskadeerstatning ble omgjort til en erstatningsutbetaling på kr 1,6 mill

Kvinnen som hadde utviklet eksemplager på hendene hadde fått avslått sitt erstatningskrav. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen oppnådde hun en erstatningsutbetaling på kr 1,6 mill. fra forsikringsselskapet.

Spesialist på personskader og saker mot NAV