Voldsoffer fikk maksimal erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning

Det var noe usikkert hvilke inntekter den voldsutsatte mannen ville hatt om han ikke hadde blitt skadet. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen oppnådde han maksimal erstatning fra Kontoret for Voldsofferstatning i tillegg til en betydelig utbetaling fra sin private ulykkesforsikring.

Spesialist på personskader og saker mot NAV