Voldsoffer fikk maksimal erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Det var noe usikkert hvilke inntekter den voldsutsatte mannen ville hatt om han ikke hadde blitt skadet. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen oppnådde han maksimal erstatning fra Kontoret for Voldsofferstatning i tillegg til en betydelig utbetaling fra sin private ulykkesforsikring.