UFØRETRYGDET MANN MED SEIER OVER NAV I LAGMANNSRETTEN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Den uføretrygdede mannen hadde fått beregnet trygden etter en svært lav sats. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen gikk han til sak for å oppnå høyere beregning. Lagmannsretten ga mannen medhold slik at uføretrygden ble forhøyet med varig virkning.