Pasientskade – vaksineskade Astra Zeneca – medhold etter klage

Kvinnen fra Troms ble meget syk og uføretrygdet etter å ha fått corona-vaksinen Astra Zeneca i mars 2021. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avslo å godkjenne skaden som pasientskade/vaksineskade. Advokat Anneli Bendiksen bisto med klage på vedtaket. Kvinnen fikk medhold i Pasientskadenemnda slik at skaden ble godkjent som pasientskade og hun hadde dermed krav på erstatning for sitt tap som følge av skaden og uførheten.

Spesialist på personskader og saker mot NAV