Pasientskade – erstatning økt fra kr 4 mill til kr 7,3 mill etter søksmål for tingretten

Mannen var påført pasientskade i form av forsinket diagnostisering av hjerneslag og var blitt 100 % uføretrygdet. Pasientskadeordningen hadde utbetalt erstatning med kr 4 mill. Mannen mente erstatningsutbetalingen var for lav og fikk hjelp av advokat Anneli Bendiksen til å ta ut søksmål for tingretten. Det ble innhentet ny sakkyndig erklæring. Få dager før hovedforhandling valgte staten å utbetale ytterligere kr 3,3 mill og saken ble forlikt.

Spesialist på personskader og saker mot NAV