Om Advokat Anneli Bendiksen AS

Jeg har siden 1997 hatt mitt hovedarbeidsområde innenfor trygderett og generell forvaltningsrett. Som advokat har jeg i tillegg hovedsakelig arbeidet med erstatnings- og forsikringsrett på vegne av skadelidte etter pasientskader, trafikkulykker, yrkesskader og –sykdommer, vold og fritidsskader. Motparter har vært forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, Kontoret for Voldsoffererstatning, Statens Pensjonskasse, KLP og NAV.

Jeg er medlem av Den Norske Advokatforening.

Jeg har spesialisert meg på personskadesaker og saker mot NAV, i tillegg tar jeg oppdrag som bistandsadvokat. Jeg yter bistand over hele Nord-Norge.

Som kunde hos meg skal du føle deg godt ivaretatt og være sikker på at du mottar god juridisk bistand. Jeg deltar jevnlig på oppdateringskurs innenfor mine fagområder.

Jeg etterstreber å arbeide effektivt med saken din og være tilgjengelig for deg.

Jeg holder til i et kontorfellesskap med fire andre advokatfirma i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Fellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder.

Utdanning

Cand.jur. fra Universitetet i Bergen 1997

2014: Advokatbevilling

Arbeidserfaring

2015-

  • Egen virksomhet som advokat

2012-2015

  • Ansatt advokat/advokatfullmektig hos Advokatene Leiros & Olsen AS

1999-2012

  • Ansatt i NAV, senest som fagleder i NAV Klageinstans.
  • Kursholder internt i NAV.
  • Muntlig prosedyre for Trygderetten.
  • Rundskrivsarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Partsrepresentasjon i lagmannsretten.

1997-1999

  • Juridisk rådgiver på Bodø kemnerkontor

Verv

2021-2023

  • Utvalgsmedlem NOU 2023:11 Rask og riktig – En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

Administrasjon

Heidi Kristoffersen, Advokatsekretær

Heidi Kristoffersen er en erfaren advokatsekretær med utdanning fra Bedriftsøkonomisk institutt og Bankakademiet.

Advokat Anneli Bendiksen deler advokatsekretær med Advokatfirmaet Elvenes AS.

Annet

Medlem av nettverket Justitias døtre Tromsø

Erfaring som dommer i prosedyrekonkurransen for jusstudentene på Universitetet i Tromsø.

Deltar årlig på kurs innenfor mine fagområder i regi av Juristenes Utdanningssenter.