Mannens lungesykdom godkjent som yrkessykdom etter 8 års kamp mot NAV

Etter 8 års kamp mot NAV, herunder med tre runder i Trygderetten, fikk mannen endelig medhold fra NAV i at hans lungesykdom var forårsaket av skadelig påvirkning på arbeidsplassen. Advokat Anneli Bendiksen bisto mannen i de siste to år av saksbehandlingen.

Spesialist på personskader og saker mot NAV