Fisker med yrkesskade – tilbud økt fra kr 1,8 til kr 3,5 mill

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Forsikringsselskapet hadde utbetalt noe erstatning men avslo å dekke fremtidig inntektstap for fiskeren som hadde skadet en fot og måtte ta seg annet arbeid på land. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen ble tilbudet økt med kr 1,7 mill det ble utbetalt en samlet erstatning på kr 3,5 mill for påført og fremtidig inntektstap.