Fikk lavere straff enn påstått av påtalemyndigheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kvinnen var tiltalt for forsettlig trygdebedrageri. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk hun medhold i at hun ikke hadde opptrådt forsettlig men grovt uaktsomt og straffen ble redusert i forhold til tiltalen.