Fikk innvilget uførepensjon etter mobbing på arbeidsplassen

Kvinnen hadde fått avslått sitt krav om uførepensjon. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen snudde NAV og innvilget kvinnen uførepensjon.

Spesialist på personskader og saker mot NAV