Fikk etterbetalt uførepensjon med kr 250.000

Kvinnen mente hun hadde fått for lav uføregrad i sin uførepensjon. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk hun endret uføretidspunktet, noe som medførte en etterbetaling på kr 250.000.

Spesialist på personskader og saker mot NAV