Erstatning for VOLDSOFRE

Dersom du har blitt utsatt for vold og er påført en personskade kan du har krav på voldsoffererstatning fra staten.

Erstatning kan ytes selv om gjerningspersonen ikke kan straffes fordi vedkommende var utilregnelig eller under 15 år.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak. 

Voldsoffererstatning skal dekke økonomisk tap samt tap av livsutfoldelse (ménerstatning) dersom skaden er stor. Normalt vil det også være grunnlag for erstatning for tort og svie, såkalt oppreisningserstatning.

Dersom voldsepisoden har medført dødsfall kan etterlatte ha krav på erstatning for forsørgertap. Les mer her.

Hvis du har krav på erstatning vil du normalt også ha krav på å få dekket dine utgifter til advokat knyttet til utmåling av voldsoffererstatningen.

Ordningen gjelder for skader inntrådt etter 1. januar 1975. For skader før 1. januar 1975 kan man søke om rettferdsvederlag fra Statens sivilrettsforvaltning.

Erstatningsrett i forbindelse med personskade er et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så å si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Jeg har den kompetansen og erfaringen du behøver.

SAKSBEHANDLINGEN

Krav om voldsoffererstatning rettes til Kontoret for Voldsoffererstatning (KVE). Vedtak fra KVE kan påklages til Statens Sivilrettsforvaltning innen 3 uker. Vedtak fra Statens Sivilrettsforvaltning kan angripes ved søksmål til tingretten. Jeg kan bistå i alle prosessene.

For mer informasjon om voldsoffererstatning henviser jeg til KVE sine nettsider, som du finner her.

ANDRE FORSIKRINGSUTBETALINGER

Det er viktig å være klar over at du kan ha personforsikringer som kommer til utbetaling i tillegg til utbetalingen fra voldsoffererstatningen. Mange har tegnet ulike private forsikringer. Eksempler er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring, pensjonsforsikring og forsikringer gjennom ektefelle/samboere og foreldre.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Eksempel på det er gruppelivsforsikring.

Jeg kan bistå deg med å undersøke om du har rettigheter under øvrige forsikringer dersom du ønsker det.

Få en gratis førstevurdering

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.