Erstatning etter TAP AV FORSØRGER

Dersom en trafikkulykke, en yrkesskade eller –sykdom, en behandlingssvikt i helsevesenet, en legemiddelskade eller en voldsepisode medfører dødsfall, kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger.

Erstatningen tilsvarer den økonomiske verdien forsørgelsen representerte, utover det som dekkes av NAV. I tillegg settes det en pengeverdi på tapet av omsorg og nærhet samt praktisk arbeid i hjemmet (såkalt Bastrup-tillegg).

Beregning av erstatning ved forsørgertap er et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor feltet er viktig for å sikre riktig erstatning.  

Jeg har den kompetansen og erfaringen du behøver.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Få en gratis førstevurdering