PROSEDYRE for retten

Det å gjennomføre en rettssak kan være både kostnadskrevende og en stor personlig påkjenning for deg som privatperson. Derfor er det viktig at du velger en advokat som både har erfaring med å vurdere om saken bør tas til retten og erfaring med å gjennomføre en rettssak.

De fleste saker løser seg heldigvis uten at det er nødvendig å gå i retten.

Jeg har erfaring med begge deler og er opptatt av at du som kunde skal føle deg godt ivaretatt gjennom en slik krevende prosess.

Få en gratis førstevurdering