Spesialist innen PERSONSKADE

Personskade er et samlebegrep for skader og sykdommer av ulik årsak. Innenfor dette begrepet finner man yrkesskade og yrkessykdom, pasientskade, legemiddelskade, skade etter vold, trafikkskade og skade etter ulykker på fritiden med mer.

Jeg har spesialisert meg på å arbeide med saker som omhandler personskade. Dette gjelder både i forhold til erstatning og forsikring men også i forhold til NAV. For nærmere informasjon om min bakgrunn og kompetanse, se her.

Du finner mer informasjon om de ulike typene personskade under fanen «Fagområder».

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Få en gratis førstevurdering