Erstatning for SKADE FRA LEGEMIDLER

Legemiddelskader er skader som skyldes innholdet i et legemiddel. Det gjelder både legemidler du får på resept hos legen og legemidler du selv kan kjøpe uten resept. Eksempler på legemiddelskader er leversvikt, nyresvikt, blødninger eller andre bivirkninger.

Hvis skaden skyldes at du har fått feil type medisiner eller feil dose, så foreligger det en behandlingssvikt hos den som har gitt deg medisinen. Skaden regnes da som en pasientskade. For nærmere informasjon om pasientskader, klikk her.

Ved legemiddelskade kan du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap (f.eks. inntektstap og utgifter) samt tapt livsutfoldelse (ménerstatning). Erstatning ytes bare i den grad utgiftene ikke dekkes av NAV eller annen offentlig myndighet. Det er derfor viktig at du undersøker om du kan ha slike krav.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Dersom legemiddelskaden har medført dødsfall kan etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger. Les mer her.

Krav om erstatning for legemiddelskade behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Klikk her for mer informasjon om saksbehandlingen.

Dersom du er påført en skade som følge av et legemiddel gitt før 1989 må erstatningskravet fremmes direkte mot produsenten av legemiddelet.

Jeg kan bistå deg i hele prosessen.

Erstatningsrett i forbindelse med personskade er et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så å si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Jeg har den kompetansen og erfaringen du behøver.

Få en gratis førstevurdering