HJEMMEULYKKER og andre FRITIDSSKADER

Dersom du har vært utsatt for en ulykke kan det hende det finnes en forsikring som gir rett til utbetaling. Det kan være en forsikring som du selv, din nærmeste familie eller din arbeidsgiver har tegnet.

Eksempler på slike forsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, forsikring i kredittkortet og pensjonsforsikring. Dersom du er i arbeid, så kan din arbeidsgiver ha tegnet en utvidet yrkesskadeforsikring som også gjelder skader på fritiden. I tillegg kan du ha en gruppelivsforsikring.

Jeg erfarer at mange ikke har full oversikt over sine forsikringer. Mange tror at man bare kan få dekket skaden gjennom èn forsikring.

Det stemmer ikke!

Det er viktig å være klar over at skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter at man fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Uavhengig av meldefristen løper det en 3 års foreldelsesfrist. Dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 3 år etter at du ble klar over skaden, foreldes kravet på erstatning. Fristen avbrytes ved at man melder skaden til forsikringsselskapet.

Størrelsen på en utbetaling er ofte avhengig av den medisinsk invaliditetsgraden som skaden utgjør. Invaliditetsgraden fastsettes i henhold til en detaljert tabell gitt av Sosial- og helsedepartementet og blir gjerne vurdert av en medisinsk ekspert. Det er viktig å passe på at den medisinske eksperten får fullstendig informasjon om ulykken og skadene og at han får undersøke og snakke med deg som er skadet. Det er også viktig å ha tillit til den medisinske eksperten. Det kan derfor være hensiktsmessig å konsultere en advokat med erfaring på området og kjennskap til ulike medisinske eksperter før utredningen av skaden.

Valget av medisinsk ekspert kan ha stor betydning for hvor høy utbetaling du oppnår. Jeg har erfaring med å vurdere hvilken medisinsk ekspert som bør velges.


Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Få en gratis førstevurdering