GENERELL FORVALTNINGSRETT

Det kan være krevende å kjempe for sine rettigheter mot offentlige myndigheter. Derfor kan det være fornuftig å kontakte en advokat med god kjennskap til og erfaring med generell forvaltningsrett. Jeg har slik kompetanse.

Du må være oppmerksom på at offentlige myndigheter har plikt til å veilede deg. Dette gjelder både i forhold til hvilke rettigheter du kan ha i en bestemt situasjon, men også hvorledes du skal forholde deg i en konkret sak.  Det offentlige har også plikt til å hjelpe deg å klage på vedtak.

Hvis du likevel ønsker bistand fra advokat så har du rett til å la deg representere ved advokat overfor det offentlige.


Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Få en gratis førstevurdering