Få hjelp fra BISTANDSADVOKAT

Dersom du er fornærmet i en straffesak kan du ha behov for å få ivaretatt dine interesser. Dette kan både gjelde i forhold til å vurdere om du skal anmelde forholdet, i forbindelse med politietterforskningen og under rettssaken mot skadevolder. Det kan også være behov for bistand utover dette.

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Fornærmede, eller etterlatte etter en avdød, kan ha krav på erstatning fra skadevolder. Derfor er det viktig å velge en bistandsadvokat som har erfaring med personskadeerstatning. Jeg har spesialisert meg på personskadeerstatning og har erfaring med å bistå fornærmede både under politietterforskning og i straffesak mot skadevolder. Jeg har også erfaring med å fremme krav om voldsoffererstatning.

Du har selv rett til å bestemme hvem som skal være din bistandsadvokat. Det offentlige dekker utgiftene til din bistandsadvokat dersom advokaten blir oppnevnt av domstolen. Jeg søker om oppnevnelse for deg.

Få en gratis førstevurdering