Andre ERSTATNINGSSAKER

Det finnes mange forskjellige erstatningsordninger i Norge. De mest vanlige ordningene er beskrevet under Pasientskader, Yrkesskader og yrkessykdommer samt Trafikkskader. Finner du ikke noe som passer?

Jeg bistår også med:

  • Søknad om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelser i internasjonale operasjoner
  • Engangserstatning for vernepliktige
  • Erstatning etter mangelfull undervisning i grunnskolen
  • Erstatning etter mobbing i skolen
  • Erstatning etter manglende oppfølging fra barneverntjenesten

Jeg tilbyr en gratis første vurdering av din sak.

Få en gratis førstevurdering