Aktuelle saker

Fikk slettet tilbakebetalingskrav fra NAV på kr 200.000

NAV krevde tilbakebetalt dagpenger som mannen hadde mottatt med kr 200.000. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk mannen medhold i at han skulle anses som grensearbeider etter EØS-regelverket og at han derfor hadde krav på å beholde dagpengene. NAV sa seg enig i dette og slettet tilbakebetalingskravet.

Fikk etterbetalt uførepensjon med kr 250.000

Kvinnen mente hun hadde fått for lav uføregrad i sin uførepensjon. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk hun endret uføretidspunktet, noe som medførte en etterbetaling på kr 250.000.