Aktuelle saker

Tidligere fisker i full jobb på land fikk kr 2 mill i yrkesskadeerstatning

Fiskeren skadet seg slik at han måtte forlate fiskeryrket. Han omskolerte seg og fikk full jobb på land. Forsikringsselskapet avslo erstatningskravet. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen tok mannen ut søksmål mot forsikringsselskapet. To uker før rettssaken trakk selskapet seg og utbetalte kr 2 millioner i yrkesskadeerstatning.

Fikk slettet tilbakebetalingskrav fra NAV på kr 200.000

NAV krevde tilbakebetalt dagpenger som mannen hadde mottatt med kr 200.000. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk mannen medhold i at han skulle anses som grensearbeider etter EØS-regelverket og at han derfor hadde krav på å beholde dagpengene. NAV sa seg enig i dette og slettet tilbakebetalingskravet.

Fikk etterbetalt uførepensjon med kr 250.000

Kvinnen mente hun hadde fått for lav uføregrad i sin uførepensjon. Med bistand fra advokat Anneli Bendiksen fikk hun endret uføretidspunktet, noe som medførte en etterbetaling på kr 250.000.